Loca travel
ԱՊԱԳԱ ԱԿՏԻՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻ

Գնացուցակ՝

 

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

Արժեքը՝

առանց սննդի

Արժեքը՝

նախաճաշով

Արժեքը՝

3-անգամյա սնունդով

Արժեքը՝ 3-անգամյա սնունդով + ձիավարությունարշավներ

Double cottage

25000 դր.

29000 դր.

45000 դր.

70000 դր.

Single cottage

25000 դր.

27000 դր.

35000 դր.

47500 դր.

Double hut

 

19000 դր.

35000 դր.

59000 դր.

Հավելյալ անձ՝ 9000 դր.(նախաճաշով), 17000(3-անգամյա սննդով)

Մինչև 4  տերեխան՝  անվճար,  4-12  տերեխան՝  30% զեղչ

ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ՔոթեջներըերկհարկանիՅուրաքանչյուր հարկումմահճակալպահարանսեղան եւ աթոռներբազմոցբազկաթոռլոգասենյակ ցնցուղով:
Անվճար՝ տաղավարներֆուտբոլի և վոլեյբոլի դաշտեր:
Վճարովի՝ ռեստորանձիարշավների և արշավների կազմակերպում: